12th of May 2023

Fictie Frictie

Fictie Frictie
Location Enschede, NL
Venue Studio Complex & Hangarrrrrr
Start Time 21:00
Info Read More...

Lieve mensen het is zo ver. Het festival Fictie Frictie dient zich aan bij Studio Complex. Gebouwd op de voorgaande edities van Zuiderfestival en Allee Rentree. We gaan jullie meenemen in onze wereld van speelsheid, verwondering en van scherpe randjes!
Natuurlijk staan al onze beelden en installaties voor jullie tentoon, maar ook zijn er drie podia waar muziekanten van ver en van dichtbij hun geluid ten gehore zullen brengen.

Uit eigen huis is Karnieland weer vaste prik. Uiteengestald staan door kunstenaars gebouwde kermisattracites met een twist. Trap je suf op het Radarrad, of meet je spierballen met de krachtauraemulator!
https://www.facebook.com/karnieland
In de drukpershal gaat Foundscape het gebouw weer tot leven brengen met een installatie van mechanische hamers die gezamelijk van het gebouw een muziekaal instrument maken.
https://foundscapeorchestra.com/
Onze eigen foodtruck Madamme Jeanette vult jullie hongerige maag met de lekkerste hapjes!
De Haring stage en het Kraaiennest podium zorgen voor goeie muziek en een tegendraadse bak herrie uit alle windstreken.

Vrijdag:
Maanlander
TBA
Vinnieragua's One man acid band
Das Gunther (DE)
Bitter Expo (NL)

Zaterdag:
Famillie Vloei
TBA
New Face in Hell
MC Jammer
Surprise act
Ulrikes Dream (BE)
Great Joy (NL)
Lik de Kikker (NL)

Karniepodium
Vrijdag:
Die Apokalyptische Vier
Het Rudie Kartel
Simon Tonnere
Flashblade 7
Zaterdag:
Taakstraf (Gabbapunk)
Teaniemen (Rock n Roll)
Doos- O-Rama (Inbox noise)
Betonrot

Als kers op de taart vinden er nog een paar theatrale verassings acts plaats!!!
Anders dan voorgaande edities wordt dit festival niet gesponsord door de gemeente. Dat betekent dat we voor het eerst entree moeten vragen om dit rond te krijgen. We hopen op jullie begrip en een gulle hand bij de bar ?
Tickets
tot en met 15jaar gratis entree
10,- Dagticket voor 19:00 uur!!
15,- Dagticket
20,- Weekendticket
Buitenkansje!!
Het eerste uur van elke dag is entree gratis!! Je krijgt geen bandje. Als je het terrein verlaat en weer terug wil komen, moet je een ticket kopen net als de rest!!!
Entree
De ingang bevindt zich voor de verandering aan de zuiderval. Ruimte zat voor al jullie fietsen.
Zuiderval 120, 7543 EZ Enschede

ENGLISH VERSION
Dear people, the time is now. Fictie Frictie is happening at Studio Complex. Built on the previous experiences of Zuiderfestival and Allee Rentree. We're going to take you into our world of playfullness, wondering and sharp edges!
Of course all our sculptures and installations will be laid out for your eyes to see. Aswell there are three stages where musicians from far and close will bring you their sound.


From our own house there is Karnieland. Theyve built plentyful fun-fair games with a twist. Peddal yourself around the Radarrad, or measure your strength with the krachtauraemulator!
https://www.facebook.com/karnieland
In the Drukpershal Foundscape is gonna resurrect the building with an installation of mechanical hammers turning the building into a musical instrument.
https://foundscapeorchestra.com/#/
Our very own foodtruck Madamme Jeanette is gonna soothe your hungry stomachs with the most delicious snacks!
The Haring Stage and the Crownest Stage will provide good music and a barrage of rough sound from all wind directions.

Friday:
Maanlander
Tba
Vinnieragua's One man acid band
Das Gunther (DE)
Bitter Expe (NL)
Saturday:
Famillie Vloei (NL)
Tba
New Face in Hell (NL)
MC Jammer
Surprise Act
Ulrikes Dream (BE)
Great Joy (NL)
Lik de Kikker (NL)

Karnistage
Friday:
Die Apokalyptische Vier
Het Rudie Kartel
Simon Tonnere
Flashblade 7
Zaterday
Taakstraf
Teaniemen
Doos- O-Rama
Betonrot

As a cherry on the cake there will be a few theatrical surprises!

Other then the other editions this festival isn't sponsored by the city. This means that were required to charge an entry fee to get it done. We hope for your understanding and a generous hand at the bar ?
Tickets
Free till the age of 15
10,- Dayticket before 19:00!!!
15,- Dayticket
20,- Weekendticket
Special offer!!!
First hour of each day, happy hour free entry!! You will receive no ticket. If you exit and want to enter again you will have to purchase a ticket like everyone else!!
Entry
The entry is located at the zuiderval.
Zuiderval 120, 7543 EZ Enschede